ActiveWAF / Web Application Firewall

ActiveWAF / Web Application Firewall е "защитна стена" за активен анализ и филтриране на трафика. Той е част от уеб сървъра и е безплатна услуга за всички планове на Уеб хостинг, както и за плановете на Managed VPS от ICN.Bg. Технологията е включена за вас и ефективно защитава сайтовете, приложенията и хостинг акаунтите от злонамерени външни действия.

Посредством задълбочени анализи на системите, ActiveWAF технологията локализира и спира едни от най-използваните и опасни атаки на ниво Приложение, които засягат милиони онлайн проекти ежедневно.

Управлявате лесно технологията през cPanel контролния си панел. Настройте своята защитна стена само с няколко клика и защитете своя онлайн бизнес от вашия Потребителски панел.

Какво е ActiveWAF?

Представлява защита на ниво уеб сървър, мрежа и приложение, която ограничава различни кибер атаки, като cross-site-scripting (XSS), file inclusion и SQL injection. ActiveWAF е една полезна технология, която от ICN.Bg внедрихме като собствено решение, което да отговори на специфичните хостинг нужди на нашите клиенти.

На база на ежедневен анализ системата действа като защитна стена за различни кибер атаки и зловредни действия, които целят да нарушат нормалната работа на вашите хостинг акаунти.

ActiveWAF защитната стена е изградена от нас на база на популярните Web Application Firewall защити и популярни технологии, като ModSecurity, правила, създадени от водещи фирми за кибер сигурност и наши собствени правила, които прилагаме, за да сме сигурни че ще блокираме и най-новите атаки срещу вашите онлайн услуги.

Как работи ActiveWAF?

От една страна системата работи, като инспектира входните и изходни връзки на сървъра. Преглежда всички заявки от и към него за зловредни действия и филтрира и спира тези, които целят да нарушат нормалната му работа. За разлика от обикновения Firewall, който спира определен тип трафик, системата на ActiveWAF анализира заявките и пропуска само тези, които не са застрашаващи за вашия хостинг план.

Active WAF прихваща злонамерения трафик и опитите да се навреди на приложенията, като анализира слабостите в системите и ги предпазва активно от всяка атака. За да се осигури максимална защита на системите, технологията блокира голяма част от външна опасност, която застрашава нормалната работа на вашите хостинг акаунти.

Какъв е ефектът от Active WAF?

Кибер атаките са изключително опасни за всяка организация и онлайн услуга, защото могат да доведат до големи загуби и накърняване на имиджа на компанията. Active WAF действа като една невидима защитна стена за вашите приложения, проекти и сайтове. Ще усетите ефективната работа на Active WAF посредством безпроблемното представяне на вашите приложения, проекти и сайтове на нашите сървъри. Защитавате ефективно своя онлайн бизнес само с няколко клика през вашия cPanel контролен панел.

Управление на вашата ActiveWAF защитна стена

За да настроите своята ActiveWAF защитна стена, отидете в cPanel-а на своя уеб хостинг план. Повече за стъпките, с които да управлявате инструмента и да добавяте изключения, можете да намерите тук.