Цени на всички tld

TLDРегистрацияПодновяванеТрансферPrivacy ProtectionTheft Protection
.com23.40 лв. с ДДС26.40 лв. с ДДС23.40 лв. с ДДС6.00 лв. с ДДСБезплатно
.bg57.90 лв. с ДДС62.40 лв. с ДДС57.90 лв. с ДДСN/AN/A
.eu7.20 лв. с ДДС17.46 лв. с ДДС17.46 лв. с ДДСN/AБезплатно
.net29.59 лв. с ДДС31.92 лв. с ДДС29.59 лв. с ДДС6.00 лв. с ДДСБезплатно
.info25.20 лв. с ДДС35.40 лв. с ДДС33.00 лв. с ДДС6.00 лв. с ДДСБезплатно
.org25.20 лв. с ДДС27.60 лв. с ДДС25.20 лв. с ДДС6.00 лв. с ДДСБезплатно
.online3.60 лв. с ДДС73.74 лв. с ДДС73.74 лв. с ДДС6.00 лв. с ДДСБезплатно
.site2.64 лв. с ДДС54.72 лв. с ДДС54.72 лв. с ДДС6.00 лв. с ДДСБезплатно
.website2.64 лв. с ДДС40.45 лв. с ДДС40.45 лв. с ДДС6.00 лв. с ДДСБезплатно
.space2.64 лв. с ДДС51.91 лв. с ДДС51.91 лв. с ДДС6.00 лв. с ДДСБезплатно
.fun2.64 лв. с ДДС49.32 лв. с ДДС49.32 лв. с ДДС6.00 лв. с ДДСБезплатно
.store7.68 лв. с ДДС116.58 лв. с ДДС116.58 лв. с ДДС6.00 лв. с ДДСБезплатно
.io114.96 лв. с ДДС232.56 лв. с ДДС49.32 лв. с ДДС6.00 лв. с ДДСБезплатно
.app31.50 лв. с ДДС408.00 лв. с ДДС37.56 лв. с ДДС6.00 лв. с ДДСБезплатно
.tech8.76 лв. с ДДС98.4 лв. с ДДС98.4 лв. с ДДС6.00 лв. с ДДСБезплатно
.co.uk17.46 лв. с ДДС22.56 лв. с ДДС17.46 лв. с ДДС6.00 лв. с ДДСБезплатно
.us17.94 лв. с ДДС17.94 лв. с ДДС17.94 лв. с ДДС6.00 лв. с ДДСБезплатно
.de33.54 лв. с ДДС33.54 лв. с ДДС33.54 лв. с ДДСN/AБезплатно
.me59.60 лв. с ДДС59.60 лв. с ДДС59.60 лв. с ДДС6.00 лв. с ДДСБезплатно
.mobi43.26 лв. с ДДС43.26 лв. с ДДС43.26 лв. с ДДС6.00 лв. с ДДСБезплатно
.in23.40 лв. с ДДС23.40 лв. с ДДС23.40 лв. с ДДС6.00 лв. с ДДСБезплатно
.biz26.40 лв. с ДДС26.40 лв. с ДДС26.40 лв. с ДДС6.00 лв. с ДДСБезплатно
.tv63.48 лв. с ДДС63.48 лв. с ДДС63.48 лв. с ДДС6.00 лв. с ДДСБезплатно
.ws57.54 лв. с ДДС57.54 лв. с ДДСN/AN/AБезплатно
.ru18.00 лв. с ДДС18.00 лв. с ДДСN/AN/AN/A
.asia49.69 лв. с ДДС49.69 лв. с ДДС49.69 лв. с ДДСN/AN/A
.xxx201.60 лв. с ДДС201.60 лв. с ДДСN/AN/AN/A
.co65.52 лв. с ДДС65.52 лв. с ДДС65.52 лв. с ДДСN/AБезплатно