Промяна на собственост на .bg домейн

Домейн имената с разширение .bg могат да се прехвърлят от един към друг регистрант като процедурата се нарича Промяна на собственост. Можете да прехвърлите собственост както на домейн име, което се управлява от ICN.Bg, така и на такова, което е извън нашата база.

Прехвърляне на регистрацията на домейн име, поддържано от ICN.Bg

При прехвърляне на собственост на домейн име, което вече се управлява от ICN.Bg, се налага такса от 14.40 лв. с ДДС. Важна информация е, че в този случай не се променя периода на неговата активност. Тоест, дори и да прехвърлите собствеността няколко месеца преди изтичане на домейн името, вие няма да загубите остатъчния период.

Попълване на Декларация за промяна на собственост за домейн име, поддържано от ICN.BG

За да се прехвърли собствеността на .bg домейн име, настоящият регистрант на домейна попълва декларация, в която изявява желанието си да прехвърли собствеността на дадено домейн име и посочва лицето към което то се прехвърля. Декларацията можете да свалите от тук. Документа се подписва от страна на настоящия регистрант, като в нея се попълват данни, както на настоящия собственик на домейн името, така и на бъдещия такъв.

За да носи своята юридическа стойност и да бъде валидна декларацията, тя трябва да бъде попълнена по един от следните начини:

  • на място с лична карта в офиса на ICN.Bg в град София (Ако пълномощното се изготвя на юридическо лице, задължително трябва да се носи печат на фирмата);
  • с електронен подпис (В този случай, ако заявката е на юридическо лице е необходимо електронния подпис да бъде на МОЛ-а на организацията или фирмен. Ако заявката е на физическо лице е необходимо електронния подпис да бъде личен на заявителя). Документът трябва да бъде подписан като: attached signature с разширение p7m.
  • с куриер/поща – документът трябва да бъде нотариално заверен и изпратен на следния адрес:
    • гр. София п.к 17000
    • бул. Симеоновско шосе, 33, ет. 1, оф.1
    • Получател: Юлиян Ивов Бориславов

Попълване на пълномощно от страна на новия Регистрант

Пълномощно се подписва от бъдещия регистрант и с него той упълномощава ICN.Bg да поддържа и управлява домейн името в системата на Регистър.бг, както и да бъде представляван от ICN.Bg пред основния регистрар. Документът трябва да бъде подписан и предоставен по един от гореописаните начини.

Прехвърляне на регистрацията / промяна на собственост за домейн име, което не се поддържа от ICN.Bg

При извършване прехърляне на регистрацията на домейн име, което към момента не се управлява от ICN.Bg, се осъществява първо трансфер на домейн името, а след това се преминава към процедура по промяна на собствеността на домейна. В този случай е важно да се отбележи, че при трансфериране на домейн името се губи от периода на неговата активност.

Подаване на декларация за промяна на собственост

Подава се декларация от страна на настоящия собственик на домейн името, с която потвърждава желанието да се извърши прехърлянето на домейн името. С декларацията може да се запознаете и свалите от тук.

Подаване на пълномощно от страна на настоящия собственик

При промяна на собственост на домейн име, което не се управлява от ICN.Bg, се извършва трансфер на домейн името към ICN.Bg, при който се губи период на активност. Заплаща се такса за трансфер на домейн името на стойност 57.90 лв (с вкл. ДДС), която включва и подновяване на домейн името за една година. Заплаща се и стандартната такса и за промяна на собственост на домейн име – 14.40 лв. (с вкл. ДДС).

Подаване на пълномощно от страна на новия собственик на домейн името

С този документ новият собственик упълномощава ICN.Bg след като бъде прехърлена собствеността на домейн името, да продължим да го поддържаме и управляваме от негово име. Пълномощното можете да свалите от тук, а начините на подписване съвпадат с гореописаните.