Затвори/ESC
Контакти Екстри Риселъри Помощ
Вашата количка е празна!

Крайна сума (ресурси + опции)
Преглед
Топ 5 разширения
 • .com 23.40
 • .eu 17.46
 • .net 26.40
 • .org 25.20
 • .bg 57.90
Провери
Заяви своя .BG домейн
 • .com 23.40
 • .eu 17.46лв.
 • .net 26.40лв.
 • .org 25.20лв.
 • .bg 57.90лв.
Провери
Заяви своя .ЕЮ домейн сега!
 • .com 23.40
 • .eu 17.46лв.
 • .net 26.40лв.
 • .org 25.20лв.
 • .bg 57.90лв.
Провери
Разширение Регистрация Подновяване Tрансфер
.bg 57.90 лв. 57.90 лв. 57.90 лв.
Виж целия списък

Защо домейни от ICN.bg

  Цена
Регистрация на .bg домейн 57.90 лв. с ДДС Поръчай сега
Трансфер на .bg домейн 57.90 лв. с ДДС Поръчай сега
Прехвърляне на регистрацията на домейн 14.40 лв. с ДДС
Промяна на основанието за ползване на името на домейн 6.00 лв. с ДДС
Отказ от регистрацията на домейн 6.00 лв. с ДДС
Промяна на контактна информация на домейн име (e-mail, телефон, адрес) 6.00 лв. с ДДС
Промяна на лицето за административен/технически контакт 6.00 лв. с ДДС
Промяна на името на регистранта 6.00 лв. с ДДС

.BG Domain Names Като официален Регистратор ICN.BG извършва изцяло процедурата по регистрация и последващото управление на домейн имена в областта .bg. Регистрацията и управлението на национални домейни от областта .bg налага допълнителни изисквания като идентификация на лицето, което предявява желание да регистрира домейна и упълномощаване на ICN.BG да извърши регистрацията и последващото управление на домейн името.

Регистрация на домейн име с основание

Регистрацията на домейн име с национален код .bg изисква предоставянето на документ от страна на Регистранта, представляващ основание за неговото ползване. Документът удостоверява правото на Регистранта да ползва домейн името и му предоставя защитен статус.

Като основание на регистрацията на домейн име със защитен статус може да бъде представено съответно име на Регистранта, име на юридическо лице, име на регистрирана марка, име на географско означение, име на категоризиран туристически обект, име на медиен проект, програма или лиценз. Със защитен статус могат да бъдат регистрирани и домейни, чието звучене и изписване съвпада по абсолютен начин с името на културно, спортно, научно или друго подобно събитие т.н.

* При неналичие на основание за регистрация на домейн името или липса на пълно съответсвие между регистрираната фирма/ името на физическо лице и домейн името, то се регистрира с незащитен статус.


Необходимо е съответното основание да се предостави към момента на регистрация на домейн името. В случай, че основанието домейн името да се ползва със защитен статус е име на юридическо лице или организация с актуална регистрация в Търговския регистър, предоставянето на документи удостоверяващи правото Регистрантът да ползва съответното домейн име не се изискват. Процедурата по тяхното набиране се извършва от ICN.BG на база справка в онлайн системата на Търговския регистър.

Юридически лица, които нямат актуални вписани данни и регистрация в Търговския регистър трябва да предоставят необходими документи, представящи актуалното състояние на организацията.

Регистрация на домейн име без основание

В случай, че Регистрантът не притежава документ, представляващ основание за ползване на съответното домейн име, то регистрацията на домейнът може да протече без тяхното предоставяне. За целта домейн името ще бъде регистрирано без основание за ползване и ще бъде с незащитен статус.

Регистрацията на домейн име с незащитен статус, не означава, че при евентуални претенции над собствеността на домейн името пред Регистър.БГ , от страна на трето лице, домейнът може да бъде отнет или изтрит от системата на официалния Регистрар. Лицето което решава да стартира арбитраж, трябва да предостави правно основание въз основа на което предявява претенции над собствеността на домейна (например регистрация на фирма или търговска марка, извършена преди регистрацията на съответното домейн име).

Правото дадено домейн името да бъде подложено на арбитраж от трето лице е в сила до 5 години след периода на неговата регистрация. Според установените правила от Регистър.Бг след изтичането на този период, независимо от статуса, с който се ползва домейн името, то придобива статус на защита.

Необходими документи за регистрацията на домейн име

В качеството ни на официални риселъри на Регистър.Бг, ние от ICN.BG можем да регистрираме избраното от вас домейн име чрез еднократно предоставяне на пълномощно. Чрез представения документ, Регистрантът официално ни упълномощава пред Регистър.БГ да закупим и управляваме домейн името за него в системата на официалния Регистрар.

Пълномощното можете да свалите от тук.

Необходимо е то да бъде представено пред Регистър.Бг в неговия оригинален вариант. В тази връзка документът трябва да бъде подписан от името на физическото лице или Управителя на юридическото лице на чието име ще бъде регистрирано домейн името. Подписването на пълномощното може да се извърши по някои от описаните начини:
   - На място в офиса на ICN.BG в гр. София, с лична карта необходима за верификация на Регистранта. При регистрация на домейн име на юридическо лице е необходимо Управителят или упълномощено от него лице да носи печат на фирмата или организацията.
   - С електронен подпис (документът трябва да бъде подписан с електронен подпис на фирмата или личен подпис на Управителя като: attached signature с разширение p7m.). Документът трябва да бъде запазен като архивиран .rar файл и изпратен до следния e-mail контакт:office@icn.bg
   - Пълномощното може да бъде изпратено до офиса на ICN.Bg в гр. София, чрез куриерска фирма или Български пощи. Тогава документът трябва да бъде нотариално заверен от действащ нотариус и изпратен на следния адрес:

   Град: София, пощенски код: 1700,
   Адрес: бул. Симеоновско шосе 33, ет. 1, офис 1
   Получател: Юлиян Ивов Бориславов

Предоставянето на документ като сканирано или снимано копие на оригинала, отнема неговата юридическа стойност. В тази връзка такъв вид копиран документ не се приема като основание за регистрация на съответното домейн име от официалния Регистрар.

Отговаря ли Регистрантът на Общите предварителни условия

За да регистрирате домейн име от областта .bg, то трябва да отговаряте на Общите предварителни условия, установени от Регистър.БГ съгласно които едно лице трябва да бъде:
   - Лице, притежаващо съдебна или търговска регистрация в България или в страна, член на ЕС или акт за учредяване от български държавен орган; субект, създаден по силата на споразумение между България и други държави; фирми и организации, регистрирани в чужбина, които имат в Република България регистриран филиал или търговско представителство.
   - Дееспособни лица, граждани на Република България, чужденци с право на постоянно пребиваване на територията на Република България или граждани на страна, член на ЕС.
   - Лица, регистрирани в чужбина, упълномощили трето лице да регистрира домейн име.

Запазване на домейн име

Регистър.Бг предоставя на Регистрантите възможност за запазване на домейн име и съответно „нареждане на опашка“ за вече запазено, но нерегистрирано име. Проверката, дали дадено домейн име е запазено, може да бъде извършена на официалната страница на Регистър.бг. Проверка в системата на ICN.Bg на желано домейн име не може да отчете дали има чакащи заявления, с които съответното домейн име е запазено за определен период от време от трето лице за регистрация.

Трансферa на домейн имена в областта .bg може да бъде изпълнен между различни регистрари поддържащи услугата. Като акредитиран от официалния регистрар Регистър.Бг, ICN.Bg поддържа услугата трансфер на домейн име.

Процедурата по трансфер се инициира от бъдещия регистрар на домейна на цена от 57.90 лв. с ДДС. В посочената цена е включено и едногодишното подновяване на домейн името, от датата на успешния трансфер. Спрямо правилата на Регистър.Бг при трансфер на .bg домейн име, неговия период на активност се губи. Това означава, че ако вашето домейн име е валидно до 31.12. на съответната година, а вие решите да го трансферирате на 31.10, оставащите два месеца на активност на услугата ще бъдат загубени. По тази причина, препоръчваме да трансферирате вашия .bg домейн в последния месец от неговата активност. След трансфер на домейн името ви, неговата активност ще се поднови за период от 12 месеца , считано от датата на приключване на процес на трансфер.

Процедурата по трансфер изисква предоставяне на пълномощно от страна на клиента, който е официален собственик на домейна в системата на Регистър.Бг. Пълномощното упълномощава ICN.Bg пред Регистър.Бг да трансферира и управлява домейн името от името на клиента. То може да бъде свалено от тук и подписано по някой от следните начини:
   - на място в офиса на ICN.Bg, с лична карта
   (Ако пълномощното се изготвя на юридическо лице, задължително трябва да се носи печат на фирмата).
   - с електронен подпис (документът трябва да бъде подписан като: attached signature с разширение p7m.);
   - с куриер/поща - (документът трябва да бъде нотариално заверен и изпратен за сметка на клиента на следния адрес:

   Гр.София п.к. 1700
   бул. Симеоновско шосе №33, ет. 1, оф. 1
   Получател: Юлиян Ивов Бориславов

Пълномощното можете да свалите от тук ( директен линк за сваляене на документа)
В случаите, в които регистранта на домейн името е юридическо лице, се изисква и предоставянето на актуално състояние на фирмата. Справката се изготвя на база онлайн проверка в системата на Търговския регистър.
Юридически лица, които нямат актуални вписани данни и регистрация в Търговския регистър трябва да предоставят необходими документи, представящи актуалното състояние на организацията.

Домейн имената с разширение .bg могат да се прехвърлят от един към друг регистрант като процедурата се нарича Промяна на собственост. Можете да прехвърлите собственост както на домейн име, което се управлява от ICN.Bg, така и на такова, което е извън нашата база.

Прехвърляне на регистрацията на домейн име, поддържано от ICN.Bg

При прехвърляне на собственост на домейн име, което вече се управлява от ICN.Bg, се налага такса от 14.40 лв. с ДДС. Важна информация е, че в този случай не се променя периода на неговата активност. Тоест, дори и да прехвърлите собствеността няколко месеца преди изтичане на домейн името, вие няма да загубите остатъчния период.

 • 1

  Попълване на Декларация за промяна на собственост за домейн име, поддържано от ICN.BG

  За да се прехвърли собствеността на .bg домейн име, настоящият регистрант на домейна попълва декларация, в която изявява желанието си да прехвърли собствеността на дадено домейн име и посочва лицето към което то се прехвърля. Декларацията можете да свалите от тук. Документа се подписва от страна на настоящия регистрант, като в нея се попълват данни, както на настоящия собственик на домейн името, така и на бъдещия такъв.

  За да носи своята юридическа стойност и да бъде валидна декларацията, тя трябва да бъде попълнена по един от следните начини:
     - на място с лична карта в офиса на ICN.Bg в град София (Ако пълномощното се изготвя на юридическо лице, задължително трябва да се носи печат на фирмата);
     - с електронен подпис (В този случай, ако заявката е на юридическо лице е необходимо електронния подпис да бъде на МОЛ-а на организацията или фирмен. Ако заявката е на физическо лице е необходимо електронния подпис да бъде личен на заявителя). Документът трябва да бъде подписан като: attached signature с разширение p7m.
     - с куриер/поща – документът трябва да бъде нотариално заверен и изпратен на следния адрес:

     гр. София п.к 17000
     бул. Симеоновско шосе, 33, ет. 1, оф.1
     Получател: Юлиян Ивов Бориславов

 • 2

  Попълване на пълномощно от страна на новия Регистрант

  Пълномощно се подписва от бъдещия регистрант и с него той упълномощава ICN.Bg да поддържа и управлява домейн името в системата на Регистър.бг, както и да бъде представляван от ICN.Bg пред основния регистрар. Документът трябва да бъде подписан и предоставен по един от гореописаните начини.

Прехвърляне на регистрацията / промяна на собственост за домейн име, което не се поддържа от ICN.Bg

При извършване прехърляне на регистрацията на домейн име, което към момента не се управлява от ICN.Bg, се осъществява първо трансфер на домейн името, а след това се преминава към процедура по промяна на собствеността на домейна. В този случай е важно да се отбележи, че при трансфериране на домейн името се губи от периода на неговата активност.

 • 1

  Подаване на декларация за промяна на собственост

  Подава се декларация от страна на настоящия собственик на домейн името, с която потвърждава желанието да се извърши прехърлянето на домейн името. С декларацията може да се запознаете и свалите от тук.

 • 2

  Подаване на пълномощно от страна на настоящия собственик

  При промяна на собственост на домейн име, което не се управлява от ICN.Bg, се извършва трансфер на домейн името към ICN.Bg, при който се губи период на активност. Заплаща се такса за трансфер на домейн името на стойност 57.90 лв (с вкл. ДДС), която включва и подновяване на домейн името за една година. Заплаща се и стандартната такса и за промяна на собственост на домейн име – 14.40 лв. (с вкл. ДДС).

 • 3

  Подаване на пълномощно от страна на новия собственик на домейн името

  С този документ новият сосбтвеник упълномощава ICN.Bg след като бъде прехърлена собствеността на домейн името, да продължим да го поддържаме и управляваме от негово име. Пълномощното можете да свалите от тук, а начините на подписване съвпадат с гореописаните.

 

Новини виж всички

05.05.2017 Откупуване на хостинг... 28.04.2017 Удължаваме пролетната... 12.04.2017 Позволи на сайта си да... 08.02.2017 Нови български домейн имена... 31.01.2017 Безплатен уебинар " Как да... 14.12.2016 71% хостинг отстъпка +... 13.12.2016 Нови правила за подновяване... 05.12.2016 Промо: .eu и .info домейн... 25.11.2016 ActiveCache - новият... 16.11.2016 Birthday Promo: 12 години... 03.10.2016 Промо: Нови хостинг планове... 03.10.2016 Вземи повече с новите... 16.09.2016 Ден година хоства! Само... 17.08.2016 Нови cloud сървърни локации... 08.08.2016 70% отстъпка за твоя нов... 06.08.2016 Рекорден уебинар от ICN.bg... 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970 01.01.1970

Клиенти и Партньори виж всички

Клиентите за нас виж всички

Георги Манов

Искам да изразя удовлетвореността си от Даниел Ангелов за перфектно свършена работа.

Прочети повече