Начало > ICN.Bg Блог > Полезно > Облачни технологични модели - видове облаци

Облачни технологични модели - видове облаци

Облачни технологични модели - видове облаци

Полезно

Преди няколко години при въвеждане на думата ‘облак’ за търсене в Google, в списъка с резултатите на търсещата машина ставаше дума най-общо за атмосферата, природата и водни капки под една или друга форма.

Днес обаче, когато се въведе същата дума, търсещата машина връща резултати свързани с информационните технологии в интернет и това не се дължи на работата на добре почерпен инженер от Google, а на революционна промяна в ерата на ИТ технологиите.

Новият технологичен модел получи названието облачни компютърни технологии като облакът е метафора за интернет – т.е. технологии и услуги, достъпни през интернет.

С изобретяването на новият бизнес-технологичен модел организациите масово преструктурират своите IT системи от традиционният модел клиент/сървър към облачен технологичен модел, където всичко се предлага като услуга без значение дали става въпрос за софтуер, хардуер или съхраняване на информационни масиви. Това започна да замества популярните до тогава различни видове уеб хостинг услуги.

За да отговорят на разнородните изисквания на потребителите, доставчиците на облачни технологии предлагат различни услуги (SaaS, PaaS, IaaS) и модели (Public, Private, Hybrid), които ще разгледаме накратко.

Въведение

Облачната технология е модел, който прави възможен мрежовия достъп до споделени ресурси като интернет мрежи, сървъри, хранилища за масиви от данни и софтуерни приложения с минимално участие или управление от доставчика на услугата.

С навлизането на този технологичен бизнес модел потребителите могат да достъпват тежки по отношение на разхода на ресурс приложения чрез леки преносими устройства като мобилни телефони, лаптопи и PDA устройства.

Облачните технологии преместват изчислителната мощ и информацията от десктоп компютрите и преносимите устройства в мощни дата центрове, което намалява разходите и формира нов по-гъвкав подход за правене на бизнес.

Облачните технологии имат много предимства, за да бъдат предпочитано IT решение за организациите, като най-важното от всички е преминаване към заплащане само на изразходваните ресурси, като значително се намаляват или дори елиминират разходите за инвестициите в IT структура.

Модели на облачна структура

Популярна дефиниция на националния институт по стандарти и технологии (NIST) определя характеристиките на облачната технология като собствена услуга при поискване, неограничен мрежов достъп, споделен и наличен ресурс, светкавична еластичност и заплащане само на използваният ресурс.

Бързината, с която се преминава към облачни технологии по естествен начин, увеличи изискванията към създаване на повече и по-разнообразни технологични модели.

Изборът на тези модели зависи от вида на информацията и достъпа до нея, както и от специфични изисквания по управлението.

Частен облак (Private Cloud)

Частна облачна (или вътрешна) инфраструктура е предназначена за ползване от самостоятелна организация или група. Тази инфраструктура не се споделя с други организации или потребители.

Частният облак има по-висока цена и ниво на сигурност в сравнение с публичен облак. Частният облак е защитен от защитна стена firewall и може да бъде достъпен единствено през вътрешна защитена мрежа.

Частните облаци са гъвкави и изградени на основата на услуги. Процесите, услугите и информацията се управляват вътре в самата организация.

В частният облак няма допълнителни защитни регулатори, юридически изисквания или мрежови ограничения каквито съществуват в публичните облачни структури.

Доставчиците на облачната услуга и клиентите изграждат оптимизирана и контролирана инфраструктура с повишена сигурност като се елиминира мрежовия достъп на външни потребители.

Публичен облак (Public Cloud)

Публична облачна (или външна) инфраструктура се предлага свободно чрез интернет достъп до софтуерни приложения и уеб услуги при поискване на всички потребители или голяма индустриална група от потребители.

Публичният облак осигурява гъвкав и икономичен начин за ползване на IT решения. Терминът публичен не означава, че информацията на отделният потребител е публично достъпна, а дефинира възможността за ползване ресурсите на облачната технология от всеки регистриран потребител.

Публичният облак включва приложения в сферата на управление на работата с клиенти (CRM), комуникации, офис и пр.

Хибриден облак (Hybrid Cloud)

Хибридният облачен модел съществува благодарение на необходимостта на организациите от различни видове облачни модели (Публични, Частни и Обществени) едновременно.

Хибридният облачен модел позволява хостването на критично важни приложения в частният облак докато приложенията с по-ниски изисквания към сигурността и достъпа се ползват в публичната част.

Това, което можем да кажем за Хибридния облак е, че той събира в себе си най-доброто и от двата свята и крие в себе си много предимства. Например, в публичния облак можете да съхранявате информация, която изисква по-ниско ниво на сигурност, като апликации, управление на клиенти и тн. Докато частния клауд (или собствените сървъри) е идеален вариант за запазване на критична информация за вашия бизнес – финансови репорти, имейл комуникация и др. Също така, можете да се възползвате и от опцията „cloud bursting” – тя ви позволява да прехвърлите дадена апликация от частния клауд към публичния, при появивало се внезапно натоварване (най-често при актуална промоция или подобно събитие).

Обществен облак (Community Cloud)

Общественият (Community) облак представлява инфраструктура, която се споделя от няколко организации, които формират общността споделяйки близки интереси като сигурност, условия за ползване, изисквания за съвместимост и други подобни.

Общественият облак предлага по-висока степен на поверителност, сигурност и политика на съвместимост. Пример за такъв тип облак е проекта Gov Cloud на Google.

Комбиниран облак (Combined Cloud)

Комбинирана облачна технология се формира при съединяването на няколко облака.

Чрез интегриране на по-голям брой външни и вътрешни доставчици на услуги и приложения този тип облачен модел улеснява достъпа и ползването на услугите в публичният облак като в същото време спестява определени трудости като например PCI съвместимост.

Вътрешен облак (облак в облаците) (Cloud of Clouds)

Вътрешен облак (или облак в облаците) представлява мрежа от облачни структури, която е изградена на базата на отворени стандарти и предоставя специфична среда на облачна технология.

Тази концепция се изгражда на базата на желанието на няколко доставчици на облачни технологии да формират обща среда, която не съществува като самостоятелен облак.

Подобна мрежа представлява интернет пространството, което може да се разглежда като мрежа от много мрежи.

По подобен принцип глобален вътрешен облачен модел може да предоставя огромен брой услуги на потребителите, което е извън възможностите или приоритетите на един отделен доставчик.

P.S. ICN.bg предоставя на своите клиенти публична облачна технология на световно ниво. Вижте кои са предимствата на облачната технология пред традиционните ИТ решения.

Етикети: #cloud #hosting #privatecloud #publiccloud #hybridcloud #communitycloud #combinedcloud #cloudofclouds #oblachni-tehnologii #cloud-technologies

Абонирай се за бюлетина ни!

Получавай първи най-актуалната и полезна информация за твоя онлайн бизнес!

Изпращане... Грешка по време на изпращането! Моля опитайте отново!

С въвеждане на вашия мейл, вие се съгласявате с условията за ползване на ICN.Bg. Този сайт е защитен от reCAPTCHA и се прилагат правилата за поверителност и общите условия на Google

Благодарим Ви.

Заявката ви е изпратена успешно!

Обратно най-горе