Начало > ICN.Bg Блог > Полезно > Облачни технологични модели - видове облаци

Облачни технологични модели - видове облаци

Облачни технологични модели - видове облаци

(Обновена: ) | Полезно

Облачните технологии все по-често навлизат в ежедневието на потребителите. Те представляват достъпни технологии и услуги през интернет, независимо на коя точка от света сте, стига да имате интернет.

Организациите масово преструктурират своите IT системи от традиционния модел клиент/сървър към облачен технологичен модел, където всичко се предлага като услуга без значение дали става въпрос за софтуер, хардуер или съхраняване на информационни данни. Това започна да замества популярните видове уеб хостинг услуги.

За да отговорят на разнородните изисквания на потребителите, доставчиците на облачни технологии, предлагат различни услуги (SaaS, PaaS, IaaS) и модели (Public, Private, Hybrid), които ще разгледаме накратко в нашата статия.

ВЪВЕДЕНИЕ

Облачната технология е модел, който прави възможен мрежовия достъп до споделени ресурси като интернет мрежи, сървъри, хранилища за масиви от данни и софтуерни приложения с минимално участие или управление от доставчика на услугата. С навлизането на този технологичен бизнес модел, потребителите могат да достъпват тежки по отношение на разхода на ресурс приложения чрез леки преносими устройства като мобилни телефони и лаптопи.

Облачните технологии преместват изчислителната мощ и информацията от десктоп компютрите и преносимите устройства в мощни дата центрове, което намалява разходите и формира нов по-гъвкав подход за правене на бизнес.

Облачните технологии имат много предимства, за да бъдат предпочитано IT решение за организациите, като най-важното от всички е преминаване към заплащане само на изразходваните ресурси. Което означава, че значително се намаляват или дори елиминират разходите за инвестициите в IT инфраструктура.

МОДЕЛИ НА ОБЛАЧНА СТРУКТУРА

Популярна дефиниция на националния институт по стандарти и технологии (NIST) определя характеристиките на облачната технология като собствена услуга при поискване, неограничен мрежов достъп, споделен и наличен ресурс, светкавична еластичност и заплащане само на използвания ресурс. Бързината на приспособяване на потребителите към облачните технологии, доведе досъздаване на още повече и по-разнообразни технологични модели.

Изборът на тези модели зависи от вида на информацията (дали данните, с които разполагаме са строгосекретни и „чувствителни“) и достъпа до нея, както и от специфични изисквания по управлението.

ЧАСТЕН ОБЛАК (PRIVATE CLOUD)

Частната облачна (или вътрешна) инфраструктура е предназначена за ползване от самостоятелна организация или група. Тази инфраструктура не се споделя с други организации или потребители. Това е и причината за по-високата цена и ниво на сигурност в сравнение например с публичен облак. Частният облак е защитен от защитна стена Firewall и може да бъде достъпен единствено през вътрешна защитена мрежа.

Научете повече какво представлява Web Application Firewall и как защитава вашия облак от пробив на онлайн атаки и недоброжелатели.

Не разполага сдопълнителни защитни регулатори, юридически изисквания или мрежови ограничения, каквито съществуват в публичните облачни структури.

Доставчиците на облачната услуга и клиентите изграждат оптимизирана и контролирана инфраструктура с повишена сигурност като се елиминира мрежовият достъп на външни потребители.

ПУБЛИЧЕН ОБЛАК (PUBLIC CLOUD)

Публична облачна (или външна) инфраструктура се предлага свободно чрез интернет достъп до софтуерни приложения и уеб услуги при поискване на всички потребители или голяма индустриална група от потребители.

Публичният облак осигурява гъвкав и икономичен начин за ползване на IT решения. Терминът „публичен“ не означава, че информацията на отделния потребител е публично достъпна, а дефинира възможността за ползване на ресурсите на облачната технология от всеки регистриран потребител. Публичният облак включва приложения в сферата на управление на работата с клиенти (CRM), комуникации, офис и пр.

ХИБРИДЕН ОБЛАК (HYBRID CLOUD)

Хибридният облачен модел съществува благодарение на необходимостта на организациите от различни видове облачни модели (публични, частни и обществени) едновременно. Хибридният облачен модел позволява хостването на критично важни приложения в частния облак, докато приложенията с по-ниски изисквания към сигурността и достъпа, се ползват в публичната част.

Това, което можем да кажем още за него е, че той събира в себе си най-доброто и от двата свята и крие в себе си много предимства. Например това, че в публичния облак можете да съхранявате информация, която изисква по-ниско ниво на сигурност, като апликации, управление на клиенти и тн. Докато частният клауд (или собствен сървър) е идеален вариант за запазване на критична информация за вашия бизнес – финансови репорти, имейл комуникация и др. Също така, можете да се възползвате и от опцията „cloud bursting” – тя ви позволява да прехвърлите дадена апликация от частния клауд към публичния, при внезапно натоварване (най-често при актуална промоция или подобно събитие).

ОБЩЕСТВЕН ОБЛАК (COMMUNITY CLOUD)

Общественият облак представлява инфраструктура, която се споделя от няколко организации, които формират общността споделяйки близки интереси като сигурност, условия за ползване, изисквания за съвместимост и др.

Общественият облак предлага по-висока степен на поверителност, сигурност и политика на съвместимост. Пример за такъв тип облак е проекта Gov Cloud на Google.

КОМБИНИРАН ОБЛАК (COMBINED CLOUD)

Комбинирана облачна технология се формира при съединяването на няколко облака.

Чрез интегриране на по-голям брой външни и вътрешни доставчици на услуги и приложения този тип облачен модел улеснява достъпа и ползването на услугите в публичния облак като в същото време спестява определени трудости като например PCI съвместимост.

ВЪТРЕШЕН ОБЛАК (CLOUD OF CLOUDS)

Вътрешният облак представлява мрежа от облачни структури, която е изградена на базата на отворени стандарти и предоставя специфична среда на облачна технология.

Тази концепция се изгражда на базата на желанието на няколко доставчици на облачни технологии да формират обща среда, която не съществува като самостоятелен облак.

Подобна мрежа представлява и самото интернет пространство, което може да се разглежда като мрежа от много отделни други мрежи.

По подобен принцип глобален вътрешен облачен модел може да предоставя огромен брой услуги на потребителите, което е извън възможностите или приоритетите на един отделен доставчик, ICN.Bg е първият доставчик на съвременна облачна технология в България. Предоставяме на нашите клиенти продукт на световно ниво. Ако имате нужда от съвет относно вашата нова облачна услуга, свържете се с нашия екип на имейл support@icn.bg. На разположение сме да отговорим на вашите въпроси!

Етикети: #cloud #hosting #privatecloud #publiccloud #hybridcloud #communitycloud #combinedcloud #cloudofclouds #oblachni-tehnologii #cloud-technologies

Абонирай се и вземи веднага 15% отстъпка

Получаваш винаги специални оферти, само за абонати и най-полезната и актуална информация за твоя онлайн бизнес.

Изпращане... Грешка по време на изпращането! Моля опитайте отново!

С въвеждане на вашия мейл, вие се съгласявате с условията за ползване на ICN.Bg. Този сайт е защитен от reCAPTCHA и се прилагат правилата за поверителност и общите условия на Google

Благодарим Ви.

Заявката ви е изпратена успешно!

Обратно най-горе