Начало > ICN.Bg Блог > Какво ново > Облачни технологични модели за предоставяне на услуги

Облачни технологични модели за предоставяне на услуги

(Обновена: ) | Какво ново

Облачните технологии се състоят от разнородни типове услуги, които са на разположение на потребителите при поискване (on-demand).

Нека разгледаме основните типове облачни услуги (или по-точно услуга-като-услуга):

Софтуер-като-Услуга

Software as a Service (SaaS)

При този модел доставчикът предоставя на клиентите достъп до лицензирани софтуерни приложения, които са инсталирани на облака.

Потребителите могат да достъпват тези приложения през интернет чрез уеб браузер като се прилага модел на заплащане-при-употреба (pay-per-use).

Потребителите не се изсиква да управляват или контролират елементи от инфраструктурата на облака като мрежа, сървър, операционна систем или хранилище за данни.

Понастоящем Софтуер-като-Услуга (SaaS) e перфектно работещ модел за достъп до леки приложения като текстови редактори, аудио-видео софтуер, уеб базирани имейл програми и пр.

Когато става въпрос за ползване на тежки ресурни приложения като 3D игри, качеството на услугата може да се понижи заради времето на предварителна подготовка на приложението (buffering time).

В общия случай доставчикът на услугата разполага и поддържа приложението, което се наема от клиентите на виртуална машина в облачната технологична среда.

SaaS се предлага от известни производители като Zoho Suite, Apple’s MobileMe и Google Docs.

Платформа-като-Услуга

Platform as a Service (PaaS)

Доставчиците предоставят на клиентите програмен език като платформа или софтуер като например Java, Python или .Net (не само тези, разбира се) за да внедрят създадени собствени или приложения на трета страна в облачната инфраструктура и да ги направят достъпни през интернет с API (Application Program Interfaces ) или уебсайт портали за своите клиенти.

Доставчиците на платформа (PaaS) предоставят различни услуги на разработчиците на приложения като виртуална среда за разработка и предварително настроени за тази среда инструменти, стандарти за приложението, съобразени с изискванията на разработчика както и предварително изграден канал за разпространение, който се предоставя на разработчиците на публични приложения.

Клиентите имат контрол над разработените приложения и до известна степен до настройките на средата, в която се хостват приложенията.

Както и при (SaaS) клиентите нямат контрол до базовата облачна инфраструктура като мрежа, сървъри, операционна система и дисково пространство.

При Платформа-като-Услуга (PaaS) отговорност на доставчика на услугата е да се погрижи за сигурността на средата за разработване, докато отговорност на разработчика е сигурността на самото приложение.

Примери за доставчици на Платформа-като-Услуга (PaaS) са Google App Engine, Force.com и Microsoft Azure.

Инфраструктура-като-Услуга

Infrastructure as a Service (IaaS)

Доставчиците на облачна инфраструктура като услуга предоставят на клиентите възможност да ползват изчислителна мощ, дисково пространство, интернет мрежа, оперативна памет и други основни технологични ресурси, които правят възможно внедряването и работата на различни софтуерни програми като операционни системи и приложения.

Инфраструктура-като-Услуга предоставя също виртуална среда като услуга, при която клиентите имат контрол да определят сами параметрите на опертивната памет, разход на процесорно време, брой IP адреси, операционна система, инсталиране на софтуерни приложения както и допълнителни мрежови компоненти като защитна стена (firewall), load balancers и др.

Клиентите нямат достъп до базовата инфраструктура на самия облак, а определят единствено параметрите на собствената виртуална машина.

Важно условие за доставчиците на Инфраструктура-като-услуга (IaaS) е да ползват услугите на надежден дата център и да предоставят на потребителите богата на информация система за мониторинг на виртуалните машини.

Примери за доставчици на Инфраструктура-като-услуга (IaaS) в световен мащаб са Amazon EC2 and S3, Sun Microsystems и Dropbox.

*ICN.bg e единственият доставчик на Инфраструктура-като-Услуга (IaaS) в България, интересът към която нараства с всеки изминал ден. Посетете нашият сайт за да научите повече за ICN Cloud.*

Интеграция-като-Услуга

Integration as a Service (IgaaS)

Интеграция-като-Услуга (IgaaS) преставлява облачен модел който въвежда функционална системна интеграция в облачната система предоставяйки възможност за обмен на информация между системите на отделната организация и трети страни (доставчици или партньори) при поискване.

Малки и средни бизнес организации ползват Интеграция-като-услуга (IgaaS) заради възможността от интеграция на всякакъв тип бизнес услуги на ниска цена, което им дава възможност да насочат ресурсите към техният основен бизнес вместо към закупуване и управление на скъпа IT инфраструктура.

Известни доставчици на Интеграция-като-услуга (IgaaS) са Amazon SQS, OpSource Connect, Boomi и Mule On-Demand.

Бизнес-Процес-като-Услуга

Business Process as a Service (BPaaS)

Бизнес-Процес-като-Услуга (BPaaS) се отнася за всеки бизнес процес в рамките на облачният технологичен модел (самостоятелно обезпечаване на услуги, еластично мащабиране и измерване на потребление или ценообразуване, обработка на работни заплати или на човешките ресурси), достъпът до която се осъществява през интернет чрез уеб-ориентирани интерфейси и използване на уеб-ориентирана облачна архитектура.

Десктоп-като-Услуга

Desktop as a Service (DaaS)

Десктоп-като-Услуга (DaaS) е позната още като виртуален десктоп или десктоп под наем и представлява трансформиране на настолни компютри в облачна услуга.

Има две основни категории DaaS - тези, които са на базата на локално изпълнение и тези, които използват централизирано (дистанционно) изпълнение.

За момента има само една форма на DaaS, в рамките на категория за местно изпълнение и това е подходa нa MokaFive.

Понякога този този модел се нарича "десктоп съхранен в облака", защото това е реалната същност на услугата - виртуални десктопи, съхранявани в облака (от MokaFive) и изтеглени при-поискване (on demand) на компютрите на потребителите, където те работят на местно ниво.

За момента DaaS се изпълнява локално като се съхранява и изтегля при поискване от облака, което донякъде различава тази услуга от типичните облачни услуги, при които всички процеси се изпълняват в облака.

Тестване-като-Услуга

Testing as a Service (TaaS)

Целта на този модел е да даде възможност на организациите да проведат тестове от вида доказване-на-концепцията (proof-of-concept) преди да решат дали да сменят настоящата инфраструктура с облачна такава чрез ползването на емулатори като iTrinegy.

Тази услуга ще позволи на клиентите да наблюдават влиянието на важни фактори върху мрежата като например загуба на пакети, трафик, латентност и време за реакция като условия за вземане на по-добри решения.

Управление-като-Услуга

Management as a Service (MaaS)

Управление-като-Услуга (MaaS) е услуга при поискване (on demand) , която предоставя възможността за управление на една или повече облачни услуги като топология, използването на ресурсите, виртуализация и управление на достъпност (uptime).

Общата платформа за управление на облака (Cloud Management Platform CMP) съдържа набор от инструменти за бизнес и оперативно управление.

Управлението-като-Услуга (MaaS) дава възможност на клиентите да управляват своите облачните услуги от всяка категория в режим на самообслужване.

Сигурност-като-Услуга

Security as a Service (SecaaS)

Сигурност-като-Услуга (SecaaS) се отнася за доставка на сигурна платформа и приложения към клиентите при поискване (on demand).

Ако сигурността е изцяло под управлението на доставчика, клиентите ще чувстват липсата на контрол върху техните лични данни.

Сигурността е добре да бъде оформена като споразумение, поделящо отговорностите между клиента и доставчика.

Когато на клиентите се даде възможност да управляват сами инструментите за сигурност на собствената им информация, това ще изгради чувство на доверие към възможността за съхранение на техните поверителни данни на облака.

За да се гарантира безопасността на данните на клиента, доставчикът трябва да може да предложи като услуга редица приложения за сканиране на средата като анти вирусна програма, приложения за откриване на вредни скриптове (всички форми на spyware, malware, trojan, sniffer scripts).

Заключение

В заключение искам да предложа една сравнителна информация относно това доколко масово навлизат в реалният бизнес някои от изброените облачни услуги:

  1. Софтуер-като-услуга SaaS – 70%
  2. Инфраструктура-като-Услуга IaaS - 34%
  3. Платформа-като-Услуга PaaS - 25%

С все по-широкото използване на облачните технологии няма съмнение, че в близко бъдеще ще се появят и наложат нови модели на облачни услуги.

Затова, ако се интересувате от прогнозата за времето, избягвайте ключовата дума облак – отдавна в ума на Google облак означава нещо друго и то няма нищо общо с чадър :)

Добре дошли в облака.

P.S. Запознайте се с предимствата на IaaS над традиционните VPS като посетите нашата страница ICN Cloud. Използвайте VM генератора за да създадете своя виртуална машина на https://www.icn.bg/bg/cloud/

Абонирай се и вземи веднага 15% отстъпка

Получаваш винаги специални оферти, само за абонати и най-полезната и актуална информация за твоя онлайн бизнес.

Изпращане... Грешка по време на изпращането! Моля опитайте отново!

С въвеждане на вашия мейл, вие се съгласявате с условията за ползване на ICN.Bg. Този сайт е защитен от reCAPTCHA и се прилагат правилата за поверителност и общите условия на Google

Благодарим Ви.

Заявката ви е изпратена успешно!

Обратно най-горе