Начало > ICN.Bg Блог > Какво ново > Облачен хостинг - различни видове за различни цели

Облачен хостинг - различни видове за различни цели

Облачен хостинг - различни видове за различни цели

(Обновена: ) | Какво ново

След като миналата седмица ви запознахме с най-общите характеристики на облачните технологии, днес идва обещаната статия за видовете облачен хостинг.

SaaS and PaaS

Ако приемем разпространената дефиниция, че облачната технология е собствена услуга при поискване, с неограничен мрежов достъп, споделен и наличен ресурс, светкавична еластичност и заплащане само на използваният ресурс, то съвсем разбираемо е че се налага необходимостта от различни видове облачни технологии.

Бързината, с която се преминава към облачни технологии, по естествен начин увеличи изискванията към създаване на повече и по-разнообразни технологични модели. Изборът на тези модели зависи от вида на информацията и достъпа до нея както и от специфични изисквания по управлението.

Частен облак (Private Cloud) - сигурност и надеждност

Частната облачна инфраструктура е предназначена за ползване от самостоятелна организация или група. Тази инфраструктура не се споделя с други организации или потребители.

Частният облак има по-високо ниво на сигурност в сравнение с публичен облак, тъй като е защитен от защитна стена firewall и може да бъде достъпен единствено през вътрешна защитена мрежа. Частните облаци са гъвкави и изградени на основата на услуги. Процесите, услугите и информацията се управляват вътре в самата организация. Оттам идва и съответно по-високата цена на този тип облаци.

Още едно много сериозно предимство на частния облак е, че в него няма допълнителни защитни регулатори, юридически изисквания или мрежови ограничения каквито съществуват в публичните облачни структури. Доставчиците на облачната услуга и клиентите изграждат оптимизирана и контролирана инфраструктура с повишена сигурност, като се елиминира мрежовия достъп на външни потребители.

Публичен облак (Public Cloud) - гъвкавост и икономичност

Публична облачна (или външна) инфраструктура се предлага свободно чрез интернет достъп до софтуерни приложения и уеб услуги при поискване на всички потребители или голяма индустриална група от потребители.

Публичният облак осигурява гъвкав и икономичен начин за ползване на IT решения. Той включва приложения в сферата на управление на работата с клиенти (CRM), комуникации, офис и пр. Публичният облак е най-доброто решение досега за целите както на големия, така и на малкия и среден бизнес.

Важно е да се знае, че терминът публичен не означава, че информацията на отделния потребител е публично достъпна, а дефинира възможността за ползване ресурсите на облачната технология от всеки регистриран потребител.

ICN.bg е първият и единствен доставчик на съвременна облачна технология в България. ICN.BG Cloud е публичен облачен модел и предоставя на потребителите Инфраструктура-като-Услуга. Компанията предлага и частни облачни инфраструктури, но поради спецификата при изграждането им те се предлагат индивидуално.

Хибриден облак (Hybrid Cloud) - когато имате нужда и от двете

Хибридният облачен модел съществува благодарение на необходимостта на организациите от различни видове облачни модели (Публични, Частни и Обществени) едновременно. Хибридният облачен модел позволява хостването на критично важни приложения в частния облак, докато приложенията с по-ниски изисквания към сигурността и достъпа се ползват в публичната част.

Обществен облак (Community Cloud) - следващият хит?

Общественият облак представлява инфраструктура, която се споделя от няколко организации, които формират общността, споделяйки близки интереси като сигурност, условия за ползване, изисквания за съвместимост и други подобни.

Общественият облак предлага по-висока степен на поверителност, сигурност и политика на съвместимост. Пример за такъв тип облак е проекта Gov Cloud на Google.

Според някои анализатори, общественият облак е поредния хит в света на технологиите. В България общественият облак би бил добро решение за различни сегменти от електронното правителство.

Комбиниран облак (Combined Cloud) - решение на трудността със съвместимостта

Комбинирана облачна технология се формира при съединяването на няколко облака. Чрез интегриране на по-голям брой външни и вътрешни доставчици на услуги и приложения този тип облачен модел улеснява достъпа и ползването на услугите в публичния облак, като в същото време спестява определени трудности като например PCI съвместимост.

Вътрешен облак (Cloud of Clouds) - облак в облаците

Вътрешен облак (или облак в облаците) представлява мрежа от облачни структури, която е изградена на базата на отворени стандарти и предоставя специфична среда на облачна технология. Тази концепция се изгражда на базата на желанието на няколко доставчици на облачни технологии да формират обща среда, която не съществува като самостоятелен облак.

Подобна мрежа представлява интернет пространството, което може да се разглежда като мрежа от много мрежи. По подобен принцип глобален вътрешен облачен модел може да предоставя огромен брой услуги на потребителите което е извън възможностите или приоритетите на един отделен доставчик.

Хостинг компания ICN.bg предоставя на своите клиенти публична облачна технология на световно ниво.

Вижте още: Хостинг компания ICN.BG бе отличена по свой проект с наградата Cisco Business Acceleration в регион SEE (Югоизточна Европа)

Етикети: #oblachen-hosting #oblachni-tehnologii #klaud-hosting #firewall #oblak #hibriden-oblak #kombiniran-oblak #vatreshen-oblak #chasten-oblak #sigurnost-i-nadezhdnost #gavkavost-na-chastnite-oblatsi #obshtestven-oblak #oblak-v-oblatsite #publichen-oblak #oblachna-infrastruktura

Абонирай се и вземи веднага 15% отстъпка

Получаваш винаги специални оферти, само за абонати и най-полезната и актуална информация за твоя онлайн бизнес.

Изпращане... Грешка по време на изпращането! Моля опитайте отново!

С въвеждане на вашия мейл, вие се съгласявате с условията за ползване на ICN.Bg. Този сайт е защитен от reCAPTCHA и се прилагат правилата за поверителност и общите условия на Google

Благодарим Ви.

Заявката ви е изпратена успешно!

Обратно най-горе