Как да качите сайта си на cloud сървър

http://http://www.youtube.com/watch?v=62U7gSTUS5E

В днешното видео Friendly Geeks ще ви покажат как да качите своя уеб сайт на cloud и как да го кофигурирате. За целта ще използва мe форум системата phpbb, която можете да свалите и инсталирате от Softaculous във вашия хостинг акаунт.
Необходимо е да влезетепрез SSH с данните от <www.icncloud.net> . Как да направите това ви показахме в предишното видео на Friendly Geeks, където видяхте как да управлявате виртуалната си машина и как да я достъпите през конзола.

Файловете на вашиясайт са разположени в следната папка: /var/www/html

Може теда влезе тев папката чрез следната команда: cd /var/www/html

За да качите сайта си на cloud сървъра, следвайте следните стъпки:

Стъпка 1: Създаване на потребител

Може теда достъпи тесвоя уеб сървър през http, като директно отвори теIP адреса на своя клауд в браузъра. В процеса на качване на сайтавърху cloud трябва да създадете FTP потребител, който ще използва те за да свърже те вашияFTP клиент с cloud и да качи тефайловете.

Създаването на FTP потребител става със следната команда:

adduser -c 'името на потребителя' -m името на потребителя

Например ако потребителя т, който ще създаде те, се казва test123 изпълнява те следната команда:

adduser -c 'test123' -m ' test123

Стъпка 2: Съзадаване на парола за FTP потребителя

След това създава те парола за този FTP потребител, което става със следната команда:

passwd test123

Въвежда те паролата за този потребител 2 пъти и FTP потребителя test132 вече има зададена парола !

Стъпка 3: Задаване на права на потребителя

За да можете да качитефайловете си през FTP трябва да даде теправа на този потребител върху папката, където планирате дакач итесайта си. В случея тази папка е /var/www/html /
Със следната команда задава те права на потребителя върху папката:

chown test123:test123 / *var/www/html /*

Стъпка 4: Качване на файловете на вашия сайт на cloud сървъра

Сега е време да влезе тепрез FTP клиент и да качи тесвоите файлове на cloud сървъра. Отваря те своя FTP клиент и на хост поставятеIP адреса на своя cloud. На потребител задавате потребителя, който създадох те и неговата парола , а напорт: 21
Щом свърже тесвоя FTP клиент с cloud сървъра, отваряте папката /var/www/html и там качва те файловете на сайта.

Стъпка 5: Задаване напълни права над папката html

Някои системи, като phpbb имат нужда от пълни права върху файловете, затова за да с те сигурни, че инсталацията ще премине успешно ,изпълнява те следната команда върху папката html:

chmod -R 0777 / *var/www/html /*

или

chmod -R 0777 html - ако с те в директорията www

Стъпка 6: Създаване на база данни

След като с те качили файловете е време да създаде тебазата данни, която нашата система ще използва. За целта влиза те в mysql, чрез следната команда:

mysql -u root -p

въвежда те паролата на своя root потребител и влиза те в mysql.

За да създаде тебазата данни изпълнява те командата:

CREATE DATABASE име на базата данни


Стъпка 7: Задаване направа на потребителя върху базата данни

Следващата стъпка е да дадетепълни права на потребителя, който създадох те преди малко върху тази база данни:

GRANT ALL PRIVILEGES on forumphpbb.* TO test123@localhost IDENTIFIED BY 'password';

  • forumphpbb е името на базата данни.
  • test123@localhost е името на потребителя@localhost
  • password е паролата за този потребител.

След като с те изпълнили тези стъпки може теда започне теинсталацията на вашия форум през HTTP. В зависимост от системата, която използва те следва те стъпките на инсталационния интерфейс. След като успешно с те инсталирали системата ,е добре да върне теправата на папката html към нормалните (0755). За целта изпълнява те следната команда:

chmod -R 0755 / *var/www/html /*

Така всички файлове на вашия сайт са качени и той се носи в облаците!

Етикети: #virtualna-mashina #ip-adres #mysql #ftp-klient #baza-danni #html #kachvane-na-sajt #cloud-sarvar #http #port #ftp-potrebitel