Начало > ICN.Bg Блог > Какво ново > Въпроси и отговори относно заявяването и регистрацията на домейни с разширение .БГ

Въпроси и отговори относно заявяването и регистрацията на домейни с разширение .БГ

Въпроси и отговори относно заявяването и регистрацията на домейни с разширение .БГ

(Обновена: ) | Какво ново

В тази статия ще отговорим на най-важните въпроси отнасящи се за заявяването и регистрацията на домейн имена на български език с новото домейн разширение .БГ.

Към момента ICN.Bg не е акредитиран регистратор на домейн имена в тази област, тъй като тази възможност не ни е предоставена от официалния регистър Имена.Бг, който обслужва това домейн разширение. За заявление за регистрация и други въпроси по тази тема можете да се обръщате към Имена.Бг или Регистър.Бг. От хостинг компания ICN.Bg работим по въпроса в най-скоро време да имаме възможност да регистрираме вашите домейн имена с разширение .БГ. Очаквайте допълнително информация!

Актуализирана информация: Хостинг компания ICN.Bg е акредитиран регистрар на .БГ домейни от 2017г. Свържете се с нас, за да регистрираме вашето ново .БГ домейн име!

Кога ще могат да се регистрират домейни в областта .бг?

Можете да заявите своето домейн име на български език с разширение .БГ през началния „sunrise“ период от 08.02.2017г. до 08.05.2017г. При заявяване домейните с имена, които не попадат в списъка със защитени имена, се поставят в опашката за изчакване.

Кой може да регистрира домейн в областта .бг?

 • Всяко физическо или юридическо лице в Република България или страна член на ЕС;
 • Субекти, създадени по силата на споразумения и програми между Република България и други държави;
 • Всяко друго физическо или юридическо лице - чрез упълномощен представител в Република България или страна член на ЕС.

Какви са изискванията към името на домейна?

Името на домейна може да се състои от:

 • буквите от българската азбука без значение на малки или главни -А-Я, а-я: (Домейнът се регистрира само с малки букви);
 • цифрите [0-9];
 • знакът минус [-].

Първият и последният символ трябва да бъдат буква или цифра. Препоръчва се първият символ да бъде буква.

Дължината на името на домейна трябва да се състои от минимум три символа. След прилагането на IDNA протокола за конвертиране на името броят на символите в получения низ трябва да бъде максимум 63.

Когато формираното име на домейна се състои от два символа, се препоръчва вмъкването на знака минус "-" между символите.

Ако първите два символа на името на домейна са цифри, то следващите два символа не могат да бъдат едновременно знаци тире (минус "-").

Поддържат ли се списъци със защитени имена?

Регистърът на имена в областта .бг поддържа няколко списъка със защитени имена. В тези списъци се съдържат имената на държавите, областите, общините и географски наименования в Република България, защитени от държавата имена и др.

 • Имената на държавите
 • Имената на областите и общините
 • Защитени от държавата списъци
 • Географски наименования
 • Резервирани за Регистъра имена
 • Други имена - IDN имена, регистрирани в областта .bg

След обявяване на началния (sunrise) период регистрираните IDN имена в областта .bg се предоставят от "Регистър.бг" ООД на "ИМЕНА.БГ" АД и се поставят от Регистъра на имена в областта .бг в списък със защитени имена.

След изтичане на началния (sunrise) период имената, които не попадат в другите защитени списъци се предоставят за регистрация на Регистрантите на тези IDN имена в областта .bg.

Какво е начален (sunrise) период на регистрация?

Началният (sunrise) период се състои от 3 месеца и ще продължи от 08.02.2017г. до 08.05.2017 г., след което ще започнат нормалните регистрации на домейни на български език с разширение .БГ.

Чрез този период се дава възможност за:

 • заявяване и регистрация на имената на държавите, областите и общините в РБ и включването на тези имена в списъци със защитените имена;
 • регистрация на имената, резервирани за регистъра;
 • заявяване и регистрация на защитени от държавата имена и включването на тези имена в списъци със защитените имена;
 • включване в защитени списъци на имената, образувани чрез географските наименования в РБ;
 • включване в защитени списъци на IDN имената, регистрирани в областта .bg;
 • осигуряване на "спокоен" период за заявяване на имена от страна на притежателите на марки и други права върху името (основания за използване на името) и поставянето на тези имена в опашката за - изчакване на обработката на предходните списъци;
 • Заявяване на имена от други Заявители и поставянето на тези имена в опашката за изчакване на обработката на предходните списъци.

Какво се случва след изтичането на началния (sunrise) период?

След изтичане на началния (sunrise) период се поставят за регистрация имената от опашката за изчакване, които не попадат в защитените списъци и са заявени един път (в опашката се намира само една заявка за регистрация).

Заявките за имената, които са в опашката за изчакване и не попадат в защитените списъци, но са заявени повече от един път се подреждат от регистъра служебно за регистрация по следния принцип:

 • най-отпред се поставят заявките на заявителите, притежаващи права върху заявеното име на домейн, подредени по приоритет на основанието (ако има такива);
 • след това се подреждат останалите заявки по приоритет на заявяване;
 • след тази подредба се дава право на първия заявител да извърши регистрацията на името в нормалния срок;
 • ако този заявител не извърши регистрацията на името в областта .бг се дава право това да бъде направено от следващия заявител. Това действие се повтаря, докато се осъществи регистрация на името или докато се изчерпи списъка със заявки за това име.

След изтичане на началния (sunrise) период започва нормалният период на заявяване и регистрация на имена в областта .бг.

С незаявените имена от списъка с географските наименования, след изтичане на защитения им период, се прилага процедурата за подреждане и обработка на съществуващите заявки описана по-горе. След това останалите незаявени имена от този списък се освобождават за заявяване и регистрация от други регистранти по нормалната процедура.

Какви документи са необходими при регистрацията на .бг?

Лицето-заявител подава заявка на хартиен носител или по електронен път. При регистриране и пре-регистриране на домейн се изисква предоставяне на информация и идентификация на регистранта.

При регистриране на домейн в областта от първо ниво .бг регистрантът може да предостави на регистъра документи, удостоверяващи основанието за ползване на името на домейна. Основанието трябва да е налице към момента на регистрацията на домейна.

Последващи промени в обстоятелствата могат да се отразяват в регистрацията и след регистрирането на домейна.

Изборът на регистранта да предостави тези документи преди регистрацията на домейна може да повлияе в полза на регистранта в началния (sunrise) период и/или при евентуално извършване на арбитраж на домейна.

Какво е DNSSEC?

DNSSEC е начин за удостоверяване на автентичността на ресурсни записите в зоната на даден домейн, на база проверка на електроннния подпис извършен върху тях. Така се гарантира, че записите наистина принадлежат на съответната зона на домейн и не са генерирани с цел измама по пътя на DNS заявката. Извършването и проверката на електронния подпис в рамките на DNSSSEC става чрез използването на криптографска система с публичен ключ.

Как се разрешават споровете относно регистрацията на домейн в областта .бг?

Всеки спор относно регистрацията на домейн се разглежда в съответствие с общите условия на регистъра от независим Арбитражен съд за разрешаване на спорове относно домейни (АСРСОД), създаден по Закона за международния търговски арбитраж (ЗМТА) или със седалище в чужбина.

Арбитриране може да се извършва за всяка актуална регистрация на домейн в областта .бг, с изключение на тези, които са образувани с имена на домейни, попадащи в списъците с резервирани или защитени имена.

Заявителят за арбитриране може да претендира заличаване на регистрацията на домейн само, ако името на домейна на регистрирания домейн съвпада с пълното име, за което той има основание за използване на името и Заявителят за арбитриране има приоритет пред регистранта.

Когато регистрантът няма или не предостави на АСРСОД основание за ползване на името на домейна до изтичане на 30 /тридесет/ дневен срок от изпращането на уведомлението по e-mail, при арбитрирането за приоритет се ползва датата на неговата Заявка за регистрация на домейна.

Източник: Имена.Бг

Прочетете важните акценти при заявяване на .БГ домейни .

Повече информация за новото домейн разширение .БГ можете да намерите в Oбщите условия на Имена.Бг.

Можете да зададете своите важни въпроси за заявката и регистрацията на новите домейн имена с разширения .БГ към официалния регистрар Имена.Бг и Регистър.Бг, към които за момента единствено можете да заявите домейн име с разширение .БГ.

Етикети: #domain #domejn #registratsiya-na-domejn #bg #имена-бг #imena-bg #домаин

Абонирай се и вземи веднага 15% отстъпка

Получаваш винаги специални оферти, само за абонати и най-полезната и актуална информация за твоя онлайн бизнес.

Изпращане... Грешка по време на изпращането! Моля опитайте отново!

С въвеждане на вашия мейл, вие се съгласявате с условията за ползване на ICN.Bg. Този сайт е защитен от reCAPTCHA и се прилагат правилата за поверителност и общите условия на Google

Благодарим Ви.

Заявката ви е изпратена успешно!

Обратно най-горе