Начало > ICN.Bg Блог > Friendly Geeks съвети > Как да: Филтрираме входящата поща на различни нива

Как да: Филтрираме входящата поща на различни нива

Как да: Филтрираме входящата поща на различни нива

(Обновена: ) | Friendly Geeks съвети

В следващата статия от поредицата „Как да…“ ще разгледаме подробно възможностите за филтриране на входящата поща през контролния панел на хостинга с помощта на опциите "Филтрация на ниво акаунт" (Account Level Filtering) и "Филтрация на ниво потребител" (User Level Filtering).

Филтрирането на входящата поща се осъществява с помощта на правила, зададени от потребителя, които системата автоматично прилага към всяко ново получено писмо. Ако искаме да заложим общи правила, с които да филтрираме всички входящи съобщения пристигащи в главния домейн на хостинг акаунта (разбирайте във всички пощенски кутии, дефинирани във вашия домейн) следва да използваме опцията "Филтрация на ниво акаунт" (Account Level Filtering). Ако искаме да заложим филтриране за конкретна пощенска кутия - правим това с опцията "Филтрация на ниво потребител" (User Level Filtering).

Обърнете внимание на факта, че ако имаме дефинирани общи филтри (за всички) и конкретни филтри (за определена пощенска кутия) първо се проверяват общите (на ниво акаунт) и след това конкретните (на ниво потребител)!

Тъй като, правилата за филтриране се редактират по един и същи начин независимо дали са общи за всички пощенски кутии или специфични за определена такава, първо ще разгледаме как се достига до екрана за редакция на правила.

spamfilter1

Филтри:

  1. Общ преглед на позволените филтри:

spamfilter2

1.1 Filter name - наименование на филтъра, който се създава/редактира.

1.2 Rules, from - правила, които се задават по какъв точно филтър да приема имейлите.

1.3 Rules, equals - текст, който прихваща в зависимост от правилата зададени от точка 1.2.

1.4 Actions – действия, които да изпълнява за правилата зададени от точка 1.2 и 1.3.

  1. Rules:

https://documentation.cpanel.net/display/CKB/How+to+Configure+Mail+Filters

spamfilter3 From |Имейл адресът, от който се получава съобщението.| Subject |Заглавие на съобщението.| To |До кого е изпратено съобщението.| Reply Address |Адреса, на който подателят получава отговори.| Body |Съдържание на съобщението.| Any Header |Всяка част от съобщението на header-а.| Any recipient |Всеки един получател на съобщението.| Has not been previously delivered |Системата проверява само съобщения, които останат в опашката за доставка.| is an Error Message |Системата проверява само съобщения за грешка, които са изпратени от автоматичен отговор.| List ID |Мейлинг лист на акаунта.| Spam Status |Всеки път когато Apache SpamAssassin™ маркира съобщение като спам - Spam Status, необходимо е текста да бъде с Yes или No.| Spam Bar |Въвеждането на текст със Spam Bar header означава, че даденото съобщение е генерирано с Apache SpamAssassin. Колкото повече знака плюс (+) има тогава Apache SpamAssassin ще добави съобщението, колкото повече звезди има, толкова е по-висок шанса да бъде маркирано съобщението за спам.| Spam Score |Тоталният брой на знака плюс (+) в Spam Bar опцията, се изразява като цяло число.За повече информация може да погледнете опциите малко по-надолу в дадената тема.|

spamfilter4 equals |Съобщението съдържа точно съвпадение на думите.| matches regex |Съобщението отговаря на regular expression, който предварително е дефиниран. Забележка:The filter text box accepts regular expressions when you select this option, rather than more commonly-used wildcard characters (for example, or ?).| contains |Съобщението съдържа определени думи.| does not contain |The message does not contain the defined string.Съобщението НЕ съдържа определени думи.| begins with |The message begins with the defined string.Съобщението започва с определени думи.| ends with |The message ends with the defined string.Съобщението завършва с определени думи.| does not begin |The message does not begin with the defined string.Съобщението НЕ започва с определени думи.| does not end with |The message does not end with the defined string.Съобщението НЕ завършва с опредлени думи.| does not match* |The message does not exactly match the defined string.Съобщението НЕ съвпада точно с определени думи.|

Дадените опции са валидни, единствено когато се избере Spam Score: is above (#s only) |The message's Spam Score is greater than the number that you define.Spam Score на съобщението е по-голямо от числото, което сте задали.| is not above (#s only) |The message's Spam Score is equal to or less than the number that you define.Spam Score на съобщението е равно или по-малко от числото, което сте задали.| is below (#s only) |The message's Spam Score is less than the number that you define.Spam Score на съобщението е по-малко от числото, което сте задали.| is not below (#s only) |The message's Spam Score is greater than or equal to the number that you define.Spam Score на съобщението е по-голямо или равно на числото, което сте задали.|

  1. Actions:

spamfilter5 Discard Message |The system discards the incoming message with no failure notice.Системата отхвърля идващите имейли със съобщение за нередност.| Redirect to email |The system forwards the message to another email address that you specify.Системата прехвърля съобщенията към друг имейл адрес, който вие сте посочили.| Fail with message |The system discards the message and automatically send a failure notice to the sender.Системата отхвърля съобщенията и автоматично изпраща нотификация за нередност на имейла.| Stop Processing Rules |The system skips all filter rules.Системата пропуска всички правила, зададени чрез филтър.| Deliver to folder |The system delivers the message to a specified folder.Системата доставя съобщенията в определена папка.| Pipe to a program |The system sends the incoming message to a specified program. For more information, read the Pipe to a Program section below.Системата изпраща идващите съобщения към определена програма. За повече информация, прочетете . . .|

  1. Редактиране и изтриване на филтър:

spamfilter6

  1. Разликата между Ниво Акаунт и Ниво потребител:

spamfilter7

Етикети: #imejl #email #imejl-akaunt #filtrirane-na-vhodyashtata-poshta-po-klyucho #imejl-akaunti #email-rules #problem-s-imejla #upravlenie-na-imejli #email-filtering #imejl-filtri

Абонирай се и вземи веднага 15% отстъпка

Получаваш винаги специални оферти, само за абонати и най-полезната и актуална информация за твоя онлайн бизнес.

Изпращане... Грешка по време на изпращането! Моля опитайте отново!

С въвеждане на вашия мейл, вие се съгласявате с условията за ползване на ICN.Bg. Този сайт е защитен от reCAPTCHA и се прилагат правилата за поверителност и общите условия на Google

Благодарим Ви.

Заявката ви е изпратена успешно!

Обратно най-горе